ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9
Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases, Region 9

image

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9

ติดต่อเรา

 ที่ตั้ง

เลขที่ 1 ถ.ชลาทัศน์ ต.บ่อยาง

อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 

 โทรศัพท์

โทรศัพท์ 0 7431 1850 

โทรสาร  0 7431 1853

 อีเมล์

cccm9@coj.go.th

 

 Social