ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9
Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases, Region 9

ผู้บริหาร/ผู้พิพากษา